1. Home › 
  2. Privacybeleid

Privacybeleid

Sofuba hecht veel waarde aan uw privacy. Sofuba is het vormingsfonds voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten opgericht. Het vormingsfonds biedt opleidingen aan voor werknemers van bedrijven die deel uitmaken van het Paritair Comité 341. Om deze opleidingen te kunnen bieden, verzamelt Sofuba diverse persoonsgegevens. Om meer te weten te komen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens die Sofuba uitvoert, dient u deze privacyverklaring door te nemen.

Wijze verzameling

In het kader van het opleidingsaanbod worden uw persoonsgegevens worden zowel direct als indirect verzameld. Ten eerste verkrijgt Sofuba uw persoonsgegevens die uw ons bezorgt wanneer u zich inschrijft op de website voor een opleiding. Daarnaast verwerken wij deze ook wanneer u contact opneemt met ons via de website, email en/of telefoon.

Daarnaast verwerkt Sofuba ook gegevens die we ontvangen via andere bronnen, waaronder gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid maar ook door cookies wanneer u de website bezoekt.

Welke gegevens verzamelen wij?

In het kader van vorming en outplacementbegeleiding verzamelen wij zowel persoonsgegevens van werknemers als werkgevers. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden:

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de omschreven doeleinden, tenzij het noodzakelijk is dergelijke gegevens te bewaren ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Ook worden er passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit zullen wij ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Rechtsgronden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk; 1) noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst, 2) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 3) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang en 4) op basis van uw toestemming.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met verschillende partijen om zo de diensten te kunnen leveren aan u. Zo delen we uw gegevens met openbare instellingen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast delen we uw gegevens met opleidingsverstrekkers en outplacementbegeleiding om zo de diensten te kunnen leveren.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie verzameld doormiddel van cookies. Een cookie is data die wordt opgeslagen om zo de website af te stemmen op de uw behoeften en keuzes. Sofuba maakt voor het beheer van de website gebruik van Febelfin Academy. Deze website maakt gebruik van functionele en andere cookies. Functionele cookies worden gebruikt om bv. de taal en regio van de bezoeker op te slaan, zodat u niet opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren bij het opnieuw bezoeken van de website. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van niet-functionele cookies om statistieken en studies op te stellen voor de Febelfin Academy om zo de inhoud en prestaties van de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten

Als betrokkene kunt u verschillende rechten uitvoeren wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Niet alle rechten zijn absoluut. De volgende rechten kunt u als betrokkene uitvoeren:

U kunt deze rechten uitvoeren door contact op te nemen met stefan.vanluydt@sofuba.be. Als u op enig moment meent dat Sofuba uw privacy schendt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-gba.be.

Verandering aan deze verklaring

Deze verklaring wijzigen wij van tijd tot tijd, echter plaatsen we de laatste versie op de website. In het geval van wijzigingen in ons beleid, veranderen we de datum en het versienummer van de "laatste update" van onze privacyverklaring. Daarom raden we u aan om regelmatig onze privacyverklaring te lezen.

Contact gegevens

In het geval van vragen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, aarzel niet om ons te contacteren via stefan.vanluydt@sofuba.be.