Over Sofuba

Sofuba, Vormingsfonds voor Risicogroepen voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, opgericht door een CAO in januari 2014, wordt geleid door een raad van bestuur die paritair is samengesteld.

Sofuba biedt een vormingsaanbod aan, gericht op risicogroepen. Het wil via specialisatie, actualisatie, bijscholing en omschakeling de werknemers de mogelijkheid bieden zich aan te passen aan elke evolutie binnen zijn of haar vakgebied.

Dit kan gebeuren door algemene opleidingen en gespecialiseerde, functiegerichte opleidingen (financiële en banktechnische opleidingen ...).

Sofuba sloot een overeenkomst met Right Management betreffende Outplacement. Indien u meer informatie hierover wenst, kan u contact opnemen met Stefan Vanluydt, directeur Sofuba.