1. Home › 
  2. › 
  3. Update woonfiscaliteit

Gezien het verminderde aanbod aan bijscholingen door de coronacrisis, werd in het KB van 8 juni 2020 beslist om een bijkomende termijn van 4 maanden toe te kennen voor het behalen van de nodige bijscholingspunten.

Het uitstel van 4 maanden voor bijscholing geldt voor alle categorieën financiële tussenpersonen (bank, verzekeringen, kredieten) van wie de bijscholingsperiode eind 2020 verstrijkt. Concreet betekent dit:

  • Verzekeringen : iedereen, aangezien er sinds 01.01.2020 15 uren per jaar moeten behaald worden.
  • Bank: voor personen van wie de 3-jarige bijscholingsperiode eind 2020 afloopt.
  • Kredieten: voor personen van wie de 2-jarige bijscholingsperiode eind 2020 afloopt

Update woonfiscaliteit

Verwijderen Favoriet Opslaan

In deze opleiding worden de gewestelijke en federale woonfiscaliteit toegelicht, zowel voor bestaande als voor nieuwe hypothecaire leningen en gebonden levensverzekeringen.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een volledig overzicht van de woonfiscaliteit in het Vlaams (Waals en Brussels) gewest. Alle nieuwigheden van vak IX van de aangifte van de personenbelasting aj. 2021 komen aan bod. Ook de federale regels inzake woonkredieten en levensverzekeringen worden toegelicht. De afschaffing of het uitdoven van de Vlaamse woonbonus met ingang van 1 januari 2020 wordt uitgebreid besproken. De deelnemers kunnen voor hun klanten de uitgaven van de lening(en) en de gebonden levensverzekering optimaal in de aangifte invullen en de aanslag/berekening toelichten.

De deelnemers kunnen een correct fiscaal advies inzake leningen en levensverzekeringen geven. Ze kunnen fiscale optimalisaties m.b.t. levensverzekeringen voor hun klanten voorstellen.     

Doelgroep

Lesinhoud

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Belangrijke informatie

Categorie Kredieten
Type opleiding Afstandsonderwijs
Punten
  • Hypothecaire kredieten: 3 punt(en)

Geef ons uw interesse door indien u er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

Medewerkers, Kredietbemiddelaars

Docenten

Pieter Debbaut
Werkgevers: 09/99 – 10/00: Centea (Crelan), kredietbeheerder 11/00 – 08/14: IVKA vzw, Docent studie -en vormingsdienst 09/14 – 04/20: Tax Management Ergo Insurance nv 05/20 -