1. Home › 
  2. › 
  3. Modules 1, 2, 3: Financiële opleiding

Gezien het verminderde aanbod aan bijscholingen door de coronacrisis, werd in het KB van 8 juni 2020 beslist om een bijkomende termijn van 4 maanden toe te kennen voor het behalen van de nodige bijscholingspunten.

Het uitstel van 4 maanden voor bijscholing geldt voor alle categorieën financiële tussenpersonen (bank, verzekeringen, kredieten) van wie de bijscholingsperiode eind 2020 verstrijkt. Concreet betekent dit:

  • Verzekeringen : iedereen, aangezien er sinds 01.01.2020 15 uren per jaar moeten behaald worden.
  • Bank: voor personen van wie de 3-jarige bijscholingsperiode eind 2020 afloopt.
  • Kredieten: voor personen van wie de 2-jarige bijscholingsperiode eind 2020 afloopt

Modules 1, 2, 3: Financiële opleiding

Verwijderen Favoriet Opslaan

Het banklandschap is aan het veranderen. Het is onderworpen aan steeds complexere regels. De opkomst van nieuwe producten en nieuwe beheersstrategieën vereisen steeds meer gesofisticeerde deskundigheid. Bovendien vormen FinTechs een uitdaging voor alle financiële beroepen, waaronder vermogensbeheer. Frauduleuze beleggingsvoorstellen zijn ook een uitdaging voor vergunninghoudende tussenpersonen.

In deze omgeving is het, om het vertrouwen van de klanten te winnen en te behouden, van belang de verkochte producten goed te beheersen. Een goede kennis van het economische en financiële klimaat is eveneens van essentieel belang. De geloofwaardigheid van een tussenpersoon hangt af van de kwaliteit van de informatie. Weten waar we het over hebben, alle financiële termen beheersen, met gemak de verschillende producten op de markt kunnen uitleggen, is een garantie voor kwaliteit.

Doelgroep

Doelstelling + inhoud

Deze opleiding wordt aangeboden in 3 modules:

Module 1: Beleggingsproducten

Deze module behandelt alle beleggingsproducten met hun risico's en voordelen. Van aandelen tot fysieke of synthetische trackers, via RIS, SPAC's of gestructureerde producten, elk product wordt kritisch geanalyseerd. Deze opleiding biedt een opfrissingscursus voor klassieke producten en een inleiding tot meer specifieke producten.

Inleiding tot beleggingsproducten: wat zijn de belangrijkste beleggingsinstrumenten en wat zijn hun risico's? (aandelen, obligaties, SICAV's, pensioensparen, tak 21, tak 23, ETF, SIR, analyse van het MiFID-formulier en een KIID, enz.)

Module 2: Financiële termen.

In deze module worden 4 gebieden verkend: economische termen, beurstermen, beleggingstermen en nieuwe financiële termen. Door deze module te volgen, zullen begrippen zoals monetair beleid, de rendementscurve of stagflatie geen geheimen meer voor u hebben. Ook meer specifieke technieken zoals short selling, opties, nieuwe reglementaire voorschriften en alle ontdekte fraudetechnieken komen aan bod. Ook wordt een overzicht van FinTechs gepresenteerd. Deze module is een goed instrument om financiële tussenpersonen te helpen de klanten beter te informeren en hun vragen over de financiële en economische situatie te beantwoorden. Het stelt hen in staat hun kennis te vergroten of te verdiepen van talrijke termen die door vermogensbeheerders of in de pers worden gebruikt.

Economische termen, beurstermen, beleggingstermen, nieuwe financiële termen, enz. zijn slechts enkele van de termen die door financiële tussenpersonen worden gebruikt.

Module 3: Vormen van management.

Na een opheldering van beleggingsproducten en financiële termen, werpt deze module een licht op bepaalde soorten beheer die in de vermogensbeheersector worden aangetroffen. Van traditioneel beheer tot de meest gesofisticeerde, deze module werpt een licht op strategieën zoals smart beta, barbell, absolute performance of factor investing. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan maatschappelijk verantwoord investeren, dat steeds belangrijker wordt in de huidige wereld van vermogensbeheer. Dankzij deze module kunnen professionals beter overweg met het scala aan beleggingsproducten dat aan cliënten, maar ook aan concurrenten wordt aangeboden.

De verschillende manieren van beleggen (actief beheer, passief beheer, discretionair beheer, stock-picking, bottom-up, flexibel beheer, maatschappelijk verantwoord beleggen, ...).

Programma

08u30: Onthaal
09u00 - 10u30: Module 1 "Beleggingsproducten" (1,5 punten bank + 1 punt verzekering)
10u30 uur: Pauze
10u50 - 12u30: Module 2 "Financiële termen" (1,5 punten bank)
12u00 : Lunch
13u30 - 15u00: Module 3 "Module over de verschillende vormen van management" (1,5 punten bank)

Praktische informatie

Type opleiding Klassikaal
Punten
  • Verzekeringen: 1 punt(en)
  • Bank: 4.5 punt(en)

Beschikbare data

27/09/2021 - Modules 1, 2, 3: Financiële opleiding - Hotel Serwir, Sint-Niklaas

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien u er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

Tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, Medewerkers, Verzekeringstussenpersonen

Docenten

Francis Muyshondt
Francis Muyshondt is sinds 2016 zelfstandig journalist en analist en schrijft artikels voor verschillende klanten zoals onder meer BeursBrink, Slim Beleggen, Investment Officer en enkele spelers uit de financiële wereld