1. Home › 
  2. › 
  3. Fraude in kredietdossiers

Fraude in kredietdossiers

Verwijderen Favoriet Opslaan

De opleiding geeft eerst een theoretische toelichting over wat (krediet)fraude is. Vervolgens bekijken we de (mogelijk) tussenkomende partijen en het project in een (frauduleus) kredietdossier. Later tonen we hoe we frauduleuze documenten kunnen herkennen; we passen daarbij de theorie in de praktijk toe op een aantal concrete voorbeelden en we overlopen een aantal cases met kredietfraude. De focus ligt op kredieten naar consumenten toe.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Categorie Kredieten
Type opleiding Klassikaal
Punten
  • Hypothecaire kredieten: 3 punt(en)
  • Consumentenkredieten: 3 punt(en)
  • Bank: 6 punt(en)

Geregelde bijscholing

Beschikbare data

- Fraude in kredietdossiers - Febelfin Academy - TRAINING Inspiration Room (18p) - Boulevard du Roi Albert II - Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussels

- Fraude in kredietdossiers

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien u er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door kredietgevers en bemiddelaars in consumenten- en hypothecair krediet.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikel 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.