GDPR

Deze website is eigendom van & beheerd door Febelfin Academy.

Privacy statement

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
Om in te schrijven op onze nieuwsbrief/leeroplossingen, hebben we een beperkt aantal persoonsgegevens van u nodig.
De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Febelfin Academy geeft u daarbij de volgende garanties:
  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om de door u gewenste dienstverlening (online) te realiseren of om u informatie te bezorgen over het opleidingsaanbod van Sofuba.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • Febelfin Academy treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk verhuurd of verkocht aan derden.

U kan onze volledige privacy policy hier raadplegen.